1.   Általános szerződési feltételek (ÁSZF) & tájékoztató 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni az Állatorvosod.hu szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás), figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Szolgáltatás működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább feltüntetett elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A Szolgáltatás használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Szolgáltatás www.allatorvosod.hu felületein elérhető további információk tartalmazzák.

A www.allatorvosod.hu-n keresztül, elektronikus úton megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltatást működtető Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Ön a Szolgáltatás használatával, megrendelésének leadásával vagy a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja a benne foglaltakat.

A Szolgáltatásban megjelenített termékek, szolgáltatások kizárólag online rendelhetőek meg. A termék megrendelése esetén a termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek és minden gondosság ellenére lehetnek tartalmi eltérések is a szövegben, melyért felelősséget nem vállalunk.

Jelen szerződés 2024. június 3. napjától határozatlan ideig érvényes. 

2.   A Szolgáltató adatai:

Az Állatorvosod.hu (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

Cég név: INVET Mezőgazdasági Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: INVET KFT

Képviseli: Málits József Miklós ügyvezető

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.

Adószám: 10583049-2-07

Közösségi adószám: HU10583049

Cégjegyzékszám: 07-09-024356

Bankszámlaszám: 10918001-00000052-10750008

E-mail címe: segitunk@allatorvosod.hu

Telefonszáma: +36 20 426 9601

 

3.   Magatartási Kódexre vonatkozó rendelkezés

A Szolgáltatóval kapcsolatban nincs olyan magatartási kódex, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát.

 

4.   Tárhelyre vonatkozó adatok

A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató: Netgo.hu Kft.

Székhelye: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. 2. em. 202-204.

E-mailcíme: info@netgo.hu

Telefonszáma: +36-28-200-010

 

5.   Fogalmak:

Állatorvosod.hu©: Az első olyan állategészségügyi szolgáltatás, amely átfogó támogatást nyújt a kisállattartóknak, egyszerűbbé téve az állatorvosi ellátás megszervezését és az állat egészségének megőrzését. Az állatorvosod.hu segítségével a kisállattartók könnyedén gondoskodhatnak kedvenceik egészségéről, időben megelőzve a komolyabb problémákat, és kényelmesen hozzáférve minden szükséges termékhez és szolgáltatáshoz. A funkciók együttesen a www.allatorvosod.hu weboldalon érthetők el. Bővebb információ: https://allatorvosod.hu/kik-vagyunk

Szolgáltató: Invet Kft., aki az állatorovosod.hu Szolgáltatásait biztosítja az állatorvosi rendelőkön keresztül a Felhasználó számára.

Felhasználó: Az állatorvosod.hu felületére beregisztráló, vagy a szolgáltatást az állatorvosnál igénybe vevő állattartó.

Szolgáltatás: Mindazon funkciók, amelyeket az állatorvosod.hu magába foglal: Webshop, Online időpont foglaló, Állatorvos kereső, Egészségmegőrző programok, E-vény menedzsment és további (fejlesztés alatt álló) funkciók.

Webshop: Online áruház, online elérhető termékportfólióval és szolgáltatásokkal.

Online időpont foglaló: Webes felület, amelyen keresztül az állattartók időpontot foglalhatnak a felületen megjelenő és általuk kiválasztott állatorvosi rendelő részéről biztosított ellátásra.

Állatorvos kereső: Az állatorvosod.hu egyik fő funkciója, amely összegyűjti az oldalon megjelenő állatorvosi rendelőket és az általuk biztosított szolgáltatásokat.

Egészségmegőrző program: Éven át tartó állategészségügyi csomagterv kutyák, macskák és egyéb kiskedvencek részére.

E-vény menedzsment: Az állatorvos által kiállított elektronikus vények kezelése, amely lehetővé teszi az Ügyfelek számára, hogy a termék alkalmazásához állatorvosi felügyeletet nem igénylő gyógytápokat, antiparazitikumokat, vitaminokat és egyéb készítményeket online módon rendeljék meg.

 

6.   Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

    • Az általános szerződési feltételekről szóló előzetes tájékoztatás 

Az ÁSZF hatálya

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2024. június 3. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalán közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Szolgáltatás weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Szolgáltatás weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Szolgáltatás weboldalának a tartalmának megtekintésére

Jelen szerződés 2024. június 3. napjától határozatlan ideig érvényes.

6.2.                   Az elektronikus szerződéskötés lépéseiről való tájékoztatás

Rendelési folyamat, szerződéskötés, mennyiségi korlátozás

Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja.

A weboldalon feltüntetett adatkezelési tájékoztató a vásárlás véglegesítése előtt automatikusan felugró ablakban a megadott hozzájáruló gomb kijelölésével külön elfogadandó, mellyel a vásárlással és kiszállítással összefüggő személyes adatainak az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt módon és célból történő kezeléséhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Felhasználónak Állatorvosod.hu felhasználói fiókkal szükséges rendelkeznie. Az megjelölt felhasználói fiókot az alábbi linken lehet létrehozni: https://allatorvosod.hu/regisztracio

Felhasználói fiók regisztrációjának folyamata az Állatorvosod.hu rendszerében:

A Felhasználó új regisztrációt a Fiók létrehozása menüpont alatt tud létre hozni.

A regisztráció során kötelezően meg kell adni az alábbi adatokat:

Alapadatok: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, jelszó (titkosított).

A sikeres regisztráció érdekében a Felhasználónak kötelező elfogadni az ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót.

 

 

6.3.                   Szolgáltatások

6.3.1.   Online időpont foglaló

Az Állatorvosod.hu oldalán az időpont foglalóval rendelkező állatorvosi rendelők érhetők el az oldal időpont foglaló menüjében. Az állatorvosi rendelőre kattintva az Állatorvosod.hu oldalán lehetséges az időpont foglalás.

Az időpont foglalás előzetes regisztrációhoz kötött. Az Felhasználó a bejelentkezést követően az Időpontfoglaló menüre kattintva kiválaszthatja az általa választott állatorvosi rendelőt.

Az időpont foglalás után a regisztrált automata e-mailt kap a foglalás megerősítéséről.

Az időpont megerősítése után a felhasználó a saját fiókjában megtekintheti az időpontokat az Állatorvosi időpontok menüpont alatt.

Az időpont foglalás térítésmentes, és bármikor visszamondható, amit az Felhasználó az rendelő elérhetőségén jelezhet. Amennyiben a foglalt időpont ellenére az állatorvosi szolgáltatás nem valósul meg, akkor az Állatorvos köteles 10.000 Ft kártérítést fizetni Felhasználó részére a meghiúsult időpontért.

Felhasználó a kiválasztott szolgáltatást a kiválasztott állatorvosnak köteles megfizetni.

6.3.2.   Állatorvosi ügyelet

Az Állatorvosod.hu-n megjelenő minden állatorvos a saját adatlapján megjeleníti a nyitvatartási és ügyeleti időt.

Az Állatorvosod.hu-n megjelenő szolgáltatók (rendelők, kutyabolt, kutyakozmetikák) által megjelenített időpontok iránt az Állatorvosod.hu nem vállal felelősséget. Amennyiben az állatorvos a nyitvatartási és ügyeleti időben nem érhető el, vagy bármi okból nem fogadja a Felhasználót, a Felhasználó 10.000 Ft kártérítésre lesz jogosult.

Az állatorvosiügyelet-megjelenítő szolgáltatás térítésmentes. Felhasználó a kiválasztott szolgáltatást a kiválasztott állatorvosnak köteles megfizetni az adott rendelő árlistája alapján.

6.3.3.   Egészségmegőrző csomagok

Állategészségügyi csomagterv, egészségmegőrző program kutyák és macskák részére. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve az éves csomagok tartalmazzák mindazokat a fontos vizsgálatokat, amelyek lehetővé teszik a betegségek időben történő felfedezését.

 Az éves alapszolgáltatások (alap, kiegészítő, felelősségteljes) mellett az Felhasználónak lehetősége van az alábbi kiegészítő szolgáltatások közül választani:

  • Opcionális szűrővizsgálatok,
  • Opcionális diagnosztikai kiegészítő vizsgálatok,
  • Opcionális műtéti beavatkozások.

A csomagok árazása és összetétele állatorvosi rendelőként eltérő lehet. Az Állatorvosod.hu-n megjelenő állatorvosi rendelők által megjelenített Egészségmegőrző csomagok összetétele és ára iránt az Állatorvosod.hu nem vállal felelősséget. A szolgáltatás egy évre szól.

Az Egészségmegőrző csomag megrendelés menete

Az Egészségmegőrző csomag rendelés előzetes online regisztrációhoz kötött.

Regisztrációt követően Felhasználó az Egészségmegőrző csomagok menüpontban a regisztrációja során beállított háziállatával, vagy új állat adatainak megadásával kiválaszthatja az Egészségmegőrző csomaggal rendelkező állatorvosi rendelőket.

Az állatorvosi rendelő kiválasztása után a Felhasználó kiválasztja a kedvence számára megfelelő csomagot és a Megrendelem gombra kattintva elküldheti igényét a Szolgáltatónak.

Ezt követően az Állatorvos felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, majd a csomag jóváhagyása után a felhasználói fiók Wellnesplan menüjében láthatóvá válik az általa kiválasztott csomag.

A Felhasználó jogosult választása szerint a díjakat egy évre előre, félévente vagy havonta kifizetni a Szolgáltató irányába. Havidíjas szolgáltatás esetén az első alkalommal kifizetendő összeg az első két hónap díja + egy havi kaució, ami az utolsó kezelés díjából kerül majd levonásra.

 Amennyiben a szolgáltatással érintett társállat a kifizetést követően elpusztul, akkor a Felhasználó jogosult a felhasználói fiókjában egy másik társállatra beállítani a szolgáltatást, vagy a fennmaradó időszakra kérni a Szolgáltatótól a megszűntetését, és a kifizetett összeget időarányosan visszaigényelni a Szolgáltatótól. A Felhasználó részéről az egyéb okból történő lemondás esetén a korábban kifizetett összeg nem jár vissza.

A csomag díjának kiegyenlítését követően a Felhasználó jogosult a szolgáltatás igénybevételére, amelyhez az általa kiválasztott rendelő biztosítja az időpontot. Amennyiben a Felhasználó a havi vagy a féléves díjjal elmarad, akkor a Szolgáltató mindaddig jogosult megtagadni a Szolgáltatás, amíg az nem kerül kiegyenlítésre.

Opcionális műtéti beavatkozás: A Felhasználó jogosult az adott állatorvoshoz tartozó áron igénybe venni opcionális műtéti beavatkozást. Ennek feltétele, hogy az állatorvosnak az Állatorvosod.hu felületén az adott műtéti beavatkozásra annak megrendelésekor legyen feltüntetve a beavatkozás ára. Abban az esetben, ha az adott műtéti beavatkozás a Felhasználó érdekkörén kívüli bármilyen okból elmarad, és a Felhasználó a beavatkozás díját a Szolgáltatónak kifizette, akkor a Szolgáltató köteles a díjat a Felhasználó részére visszatéríteni az erre történő felszólítást követő 15 napon belül.

6.3.4.   E-recept felírás

A kisállattartó saját szándékából az állatorvosod.hu felületén keresztül semmilyen módon nem tud E-vény folyamatot indítani sem termék, sem indikáció vonatkozásában. Az állatorvosod.hu weboldal menüiben nincs lehetőség sem e-vény, sem pedig konkrétan meghatározott vényköteles állatgyógyászati termék megrendelésre.

E-vény-t csak az állatorvos tud kiállítani a Dokiforvets állatorvosi praxismenedzsment szoftver használatával, a szakma szabályainak megfelelően.

A kisállattartó az E-vény szolgáltatást előfizetői díj ellenében veheti igénybe. Ezzel az előfizetéssel a kisállattartó jóváhagyást ad az állatarvosod.hu rendszerében arra, hogy a kezelését végző állatorvos a későbbiek folyamán a Dokiforvets szoftverből E-vényt írhasson fel.  A kisállattartónak ezt a műveletet csak egy alkalommal, a regisztráció során kell elvégeznie.

Ez egy programozástechnikai megoldás, amellyel biztosítjuk, hogy a kisállattartónak később sem jóváhagyói, sem ráutaló magatartással kapcsolatos lehetősége nem lesz vényköteles termék megrendelésére és elfogadására.

A vényköteles termékek felírását minden esetben megelőzi az állat vizsgálata az állatorvos részéről.

A Vényfelírás folyamata

 Az állatorvosi konzultáció után az állatorvos javaslatot tesz a kisállattartónak, hogy terápiás vagy preventív indok miatt mely vényköteles készítményekre van szüksége az állatnak.

Ezt a vényköteles terméket az állatorvos a saját szoftverében és a saját rendelőjében írja fel a kisállattartó részére.

 Az E-vény felírás egyenértékű a megrendeléssel és annak lezárásával, vagyis az állatorvos a termék jóváhagyását egy személyben elvégzi, annak felhőben történő felírásával.

Az állatorvosi E-recept kiállítását követően a termék ellenértékét a kisállattartó jogosult kifizetni az eladó részére.

 Az állatorvos által véglegesített megrendelés logisztikai feladatainak elvégzését, valamint a termékhez tartozó számlát is az Invet Kft. biztosítja.

6.4.                  Fizetési módok

Bankkártya: A rendelés leadása után a Felhasználó a SimplePay, Barion vagy Six payment online bankkártyás fizetési rendszeren keresztül biztonságosan fizethet a kártyaadatok megadásával. A kártyás fizetés Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard típusú kártyákkal lehetséges. A sikeres kártyás fizetésről a SimplePay emailben küld igazolást. A megrendelés összege azonnal zárolásra kerül a folyószámlán. A sikeres fizetés után a felhasználó visszatérhet az Állatorvosod.hu oldalára vagy bezárhatja az oldalt.

SimplePay bankkártyás fizetés (OTP csoport)

Megrendelésedet bankkártyáddal is kifizetheted, ebben az esetben válaszd a SimplePay bankkártyás fizetési módot! A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket.

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget. 

Hogyan tudsz a SimplePay szolgáltatásával fizetni? 

  1. A „Fizetés” gombra kattintva átkerülsz a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adataid megadásával elindítod a tranzakciót.
  2. A kártyaadatok megadását követően ellenőrizd adataid helyességét!
  3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
  4. A fizetéseredményéről e-mail útján is értesítést kapsz, valamint a Simple rendszere visszairányít téged a webáruház oldalára.

A fizetési szolgáltatásról bővebben az alábbi linken olvashatsz:

https://www.simple.hu/Fooldal

 

7.   A szerződés alakiságára, iktatására és utólagos hozzáférhetőségére vonatkozó előzetes tájékoztatás  

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.alllatorovosod.hu és letölthető PDF formátumban:

Szolgáltató nem iktatja a szerződéseket.

 

8.   Előzetes tájékoztatási kötelezettség panaszkezelésre és vitarendezési mechanizmusra vonatkozóan

Vásárlói panasz kezelése

A vásárló a Webáruháznak a szolgáltatások fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, mulasztására vonatkozóan szóban vagy írásban teheti meg panaszát.

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a szolgáltató címével:

Szolgáltató neve: INVET Kft.

Címe: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.

E-mailcíme: segitunk@allatorvosod.hu

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.

Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt vásárlónak átadja, b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. A telefonon közölt szóbeli panaszt kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látjuk el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot szolgáltató a vásárlóval köteles közölni.

A szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a vásárlóhoz eljusson.

Ha a panaszt a szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a szolgáltató köteles 5 évig megőrizni.

 

9.   Szerzői jogok

A Honlapot megtekintő és használó Felhasználó a Honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ingyenes, azonban jövedelemszerzés célját még közvetetten sem szolgálhatja vagy eredményezheti.

 

A szabad felhasználás körében a felhasználás ingyenes, ahhoz Szolgáltató engedélye nem szükséges, ugyanakkor még ezen felhasználás sem irányulhat a Szolgáltató jogos érdekeinek megsértésére vagy a szabad felhasználással egyéb módon összeegyeztethetetlen célra. A Honlap tartalmának ettől eltérő módon történő felhasználása jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben Szolgáltató a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.

 

Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

 

A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen dokumentumot, képet, leírást és bármilyen egyéb tartalmat átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra való kifejezett hivatkozással lehet.

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Honlap és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

Tilos a Honlap tartalmának bármilyen adaptációja vagy forráskódjának visszafejtése, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap vagy annak bármely része módosítható.

 

A Szolgáltató által használt védjegyek, logók, formatervezési minták, a webáruházban elérhető gyógyászati készítmények receptúrája és minden egyéb olyan megjelenési forma, reklám, szlogen és leírás amelyről a fogyasztók rendszerint a Szolgáltató felismerik a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, Felhasználó a webáruházban történő vásárlással semmilyen jogosultságot nem szerez ezek felhasználására.

 

10.                  Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a szolgáltató és vásárló között esetlegesen fennálló jogvita szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a vásárló számára: 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a békéltető testületeknél. 

A szolgáltatót a békéltetői eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Békéltető testületek elérhetőségei

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím:
Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület 
6001 Kecskemét  Pf.  228.Tel.: (+36) 76 501 525, 501 532

Fax: (+36) 76 501 538

Mobil: (+36) 70 938 4765

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
Telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422

KRID: 667360112    

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Web: www.baranyabekeltetes.hu

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon:

46/501-090 (új ügyek)

46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Web: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Lencsés Hajnalka békéltető testületi ügyintéző, ügyfélkapcsolati koordinátor

Telefon: 06-22/510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

https://bekeltetesgyor.hu/

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8.

Ügyfélszolgálat: földszint KAMARAI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Tanácsadás: II. emelet 212. szoba.

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Telefon: 20/373-2570

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

https://kem-bekeltetes.hu/  

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
Telefon: 06-32-520-860

E-mail: nkik@nkik.hu

Web: www.nkik.hu , www.bekeltetes-nograd.hu
A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID: 166469396

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: 06-1-792-7881
Honlapunk: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

vagy  www.pestmegyeibekelteto.hu

Panasz elektronikus beadása:

online kérelem küldés honlapunkon

PMKIK hivatali kapun keresztül PMKIKBEKEL  KRID:560351920

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000,  06-82-501-026

e-mail cím: skik@skik.hu

www.skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Elnök: Mónus Gréta
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Mobil: 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail:  kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645

Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

E-mail: bea@vmkik.hu

Dr. Kövesdi Zoltán  a Békéltető Testület elnöke

Telefon: 30/9566-708

 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111
Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Hivatali kapu KRID, rövid név: 262219313, VKIKBT

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

http://www.bekelteteszala.hu/

 

11.                  Egyéb rendelkezések

A Webáruház fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Amennyiben a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések Felhasználó általi megsértése esetén a Szolgáltató nem él, vagy nem él azonnal a Szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogaival, illetőleg nem lép fel a szabálysértést megvalósító Felhasználóval szemben, az nem jelenti a Szolgáltató ezen jogosultágairól való lemondását, azokat a későbbiekben továbbra is teljeskörűen gyakorolhatja (joglemondás kizárása).

Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései jogerős bírósági döntés, jogszabály vagy más aktus alapján érvénytelennek minősülnek, úgy az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, azok változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen ÁSZF a felek közötti jogviszonyt teljeskörűen szabályozza és nem válik részévé a felek között korábban kialakult vagy más, széles körben ismert kereskedelmi gyakorlat.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024. június 3.